زمان ثبت : 22 شهریور 1389 در ساعت 02:44 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : مسافر خط واحد 89

عنوان : ____ایستگاه چهارم


عجب چیز مزخرفی است این اینترنت....مزخرف تر از آن وبلاگ نویسی است.... البته همان مزخرفی که بابا حواله ی آهنگهام میکرد...."این مزخرفات چیه گوش میدی بچه"...همان مزخرفی که آبجی بزرگه حواله ی کتاب هایم میکرد..."این مزخرفات چیه تو میخونی؟دیونه ای به خدا"....همان مزخرفی که همیشه مامان حواله ی لباس هام میکرد ..."این لباس های مزخرف چیه که تو میپوشی آخه!"...همان مزخرفی که همه ی هم کلاسی ها حواله ی نوشته هام میکردند..." این مزخرفات چیه که تو مینویسی؟"....همان مزخرفی که همیشه آبجی کوچیکه حواله ی فیلم هایم میکرد "آخه این مزخرفات چیه که تو میبینی"....همان مزخرفی که همیشه بچه محل ها حواله ی خودم میکردند...."عجب آدم مزخرفی هستی تو"....شاید برای آنها مزخرف چیز زشتی بود....ولی چرا همه ی مزخرفات آنها سر جمع میشد همه ی دوست داشتنی های من ؟...اصلا همیشه عاشق چیز های مزخرف بودم....به قول بعضی ها عجب چیز مزخرفی است این اینترنت و مزخرف تر از آن وبلاگ نویسی..... شاید آنها هم نمیدانند که من عاشق چیزهای مزخرفم....

پی نوشت:اصلا بخاطر همین است که من عاشق خط واحدم....حتی اگر ازپشت هدفون صدای آهنگت را بشنوند چیزی نمی گویند.....اصلا به آنها چه که داری به چه مزخرفاتی گوش میکنی.... شاید کتاب در دستت را هم ببینند..... ولی به آنها چه که داری چه مزخرفاتی میخوانی....اصلا اگر هزار بار از بالا تا پایین بر اندازت کنند چیزی در مورد لباست نمی گویند ..... اصلا به آنها چه که تو چه لباس مزخرفی پوشیده ای...اصلا اگر ببینند داری چیزی مینویسی شاید نوشته ات را هم بخوانند....ولی به آنها چه که چه مزخرفاتی سر هم کرده ای....عکس روی جلد فیلمهای توی دستت حسابی تابلو است....اصلا  به آنها چه که تو چه مزخرفاتی میبینی.... اصلا به آنها چه که تو چه آدم مزخرفی هستی....


دوباره به سرم زده هوای رفتن

رفتن از این خانه

رفتن از این شهر

رفتن از این آب و خاک

.

.

.

نه ! رفتن از این دنیا

رفتن به خوابی که دیگر نه صدای زنگی در کار است نه کلاسی نه درسی نه منی