زمان ثبت : 24 شهریور 1389 در ساعت 02:13 ق.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : مسافر خط واحد 89

عنوان : ___ایستگاه هشتم


یک ظهر دو نفره....یک میز دو نفره ....یک غذای دو نفره ....یک دوستت دارم یک نفره ....یک منم دوستت دارم یک نفره....یک بوسه ی پنهانی دو نفره .....یک دوستت دارم دو نفره.....یک بعد از ظهر دو نفره .....یک تریای دو نفره ....یک قهوه ی دو نفره....یک بوسه ی پنهانی دو نفره .....یک دوستت دارم دو نفره .....یک خیابان دو طرفه .....یک پیاده روی دو نفره..... یک شب دو نفره .... یک حس دو نفره..... یک آغوش دو نفره ..... یک بوسه ی دو نفره  .....یک لیوان دو نفره  ..... یک مستی دو نفره.....یک سیگار دو نفره ....یک خرابتم دو نفره .....یک دوستت دارم دو نفره ..... یک بیا تا آخر مال هم باشیم یک نفره ..... یک بی تو میمرم یک نفره ..... یک تخت دو نفره ..... یک عشق بازی دو نفره ..... یک لذت دو نفره.... یک خسته ام یک نفره ..... یک فدایت شوم یک نفره.....یک دیگر تمام یک نفره .....یک دلم میشکند یک نفره ..... یک تا آخر فقط خودت یک نفره..... یک میمرم بدون تو ی یک نفره ..... یک تا آخر خودت یک نفره.....یک طاقت نمیارم یک نفره.....یک تا آخر فقط خودت یک نفره ..... یک نفرینت نمیکنم یک نفره ..... یک تا آخر فقط خودت یک نفره .....یک خیلی بی معرفتی یک نفره .....یک تا آخر فقط خودت یک نفره ..... یک صبر میکنم یک نفره ..... یک دوستت داشتم دو نفره.....یک دوستت دارم دو نفره .... یک دوستت خواهم داشت دو نفره.....


پی نوشت: پیش تر هم بهش گفته بودم که با خیلی ها عاشقیت داشتم.....ولی گفتم که این بار تا آخر فقط خودت ..... ولی نمیدانم چرا نگفتم این تا آخر خودت نه آن تا آخر خودت است.....


دوستت داشتم ....دوستت دارم ....دوستت خواهم داشت ..... به اندازه ی تمام ثانیه های نیامده و تمامی ثانیه های از دست رفته ام.....