زمان ثبت : 6 مهر 1389 در ساعت 05:01 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : مسافر خط واحد 89

عنوان : _____ایستگاه نوزدهم


ساعت 4:51 ب.ظ .... بعد از یک ماه رفتم سراغ وبلاگی که برایش نظر گذاشته بودم .... ساعت نظر دادن 4:51 ب.ظ ثبت شده بود....


پی نوشت: نمردیم و به چشم دیدیم که تاریخ تکرار میشود....