زمان ثبت : 2 دی 1389 در ساعت 10:50 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : مسافر خط واحد 89

عنوان : _____ایستگااه سی و هشتم


خط واحد 89 تصادف کرده..... آن هم چه تصادفی!....